Основни подаци о школи

ЈУ Средњошколски центар ”Ђуро Радмановић” налази се уз десну обалу ријеке Уне. Школа припада реду средњих стручних школа чија је основна намјена васпитање и образовање ученика кроз теоријску и практичну наставу. Почеци садашњег образовања, на подручју општине, датирају од 11. мјесеца 1945. године, када је отворена Државна нижа реална гимназија, Прочитај више…

Оглас за избор ученика генерације

Број:724/21 Датум: 04.05.2021. На основу   Правилника о поступку за  избор ученика генерације у средњој школи (Сл.Гл. РС бр.17/19),  Школа објављује оглас за избор ученика генерације који предлаже  ученик, одјељенски старјешина, Одјељенско вијеће, Савјет ученика и Савјет родитеља. За ученика генерације бира се ученик који је у току школовања имао одличан Прочитај више…