Upis nove generacije studenata u akademskoj 2021/2022.

Prvi ciklus studija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2021/2022. godini upisuje studente na dva studijska programa na prvom ciklusu studija.

FIZIČKO VASPITANJE I SPORT – 240 ECTS

 ​

Završetkom studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport student stiče zvanje Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Studij traja 4 godine (8 semestara), a student ostvaruje 240 ECTS bodova. Završetkom ovog studijskog programa student stiče znanja i vještine neophodne za rad u školskim ustanovama u provođenju nastave fizičkog vaspitanja. Početkom sedmog semestra student ima obavezu da izabere jednu oblast specijalizacije. Oblasti koje studentu stoje na raspolaganju su sledeće:

 • specijalizacija iz sportskog treninga (izabrana grana sporta)
 • specijalizacija iz kondicionog treninga
 • specijalizacija iz fitnesa i rekreacije
 • specijalizacija iz prevencije i rehabilitacije u sportu

Izborom jedne od ponuđenih specijalizacija student dobija mogućnost da stekne dodatna specifična znanja i vještine neophodne za rad u oblastima izvan nastave fizičkog vaspitanja u skladu sa potrebama savremenog tržišta rada.

Više informacija na: http://www.ffvs.unibl.org/fizi%C4%8Dko-vaspitanje-i-sport?lang=sr

SPORTSKE NAUKE – 180 ECTS

Završetkom studijskog programa Sportske nauke student stiče zvanje Diplomirani trener u sportu. Studij traja 3 godine (6 semestara), a student ostvaruje 180 ECTS bodova. Početkom petog semestra student ima obavezu da izabere jednu oblast specijalizacije. Oblasti koje studentu stoje na raspolaganju su sledeće:

 • specijalizacija određenog sporta (fudbal, košarka, odbojka, rukomet, plivanje, atletika, tenis, gimnastika i skijanje)
 • specijalizacija kondicione pripreme
 • specijalizacija fitnesa i rekreacije
 • specijalizacija menadžmenta u sportu
 • specijalizacija prevencije i rehabilitacije u sportu

Izborom jedne od ponuđenih specijalizacija student treba da stekne specifična znanja izabrane oblasti te da ih primjeni u realnim praktičnim uslovima, kako bi stekao kompetencije potrebne za samostalan rad u datoj oblasti.

Više informacija na: http://www.ffvs.unibl.org/sportske-nauke?lang=sr

Kalendar upisnih aktivnosti

PRVI UPISNI ROK

​           

 • objavljivanje konkursa 09.06.2021.
 • tekst konkursa biće objavljen u dnevnim novinama i na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci
 • prijem dokumenata počinje 21.06.2021. godine, a završava 25.06.2021. godine
 • prijemni ispit će se održati 28.06.2021. godine
 • upis primljenih kandidata će se vršiti od 05.07. do 09.07.2021. godine

DRUGI UPISNI ROK

 • objavljivanje konkursa 18.08.2021. godine
 • prijem dokumenata od 30.08.2021. godine do 03.09.2021. godine
 • prijemni ispit će se održati 06.09.2021. godine
 • upis primljenih kandidata će se vršiti od 13.09. do 17.09.2021.


Dokumenta koja se prilažu uz prijavu

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljenstvu ne starije od 6 mjeseci
 • originalna svjedočanstva i diploma iz srednje škole
 • uplatnica za naknadu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 70,oo KM
 • (uplatnicu preuzeti u Studentskoj službi)
 • ljekarsko uvjerenje izdato od Specijalističkog centra Medicinskog fakulteta
 • (lokacija: Univerzitetski grad – Paviljon Studentskog centra

Uslovi upisa na oba studijska programa

 • ​​završena četvorogodišnja srednja škola (boduje se prosječna ocjena opšteg uspjeha u prethodnom, srednjoškolskom obrazovanju
 • uvjerenje o zdravstvenom stanju kandidata
 • prijava na konkurs za upis na ovaj nivo studija
 • položen prijemni ispit 
 • poseban uslov je ostvaren odgovarajući broj bodova na prijemnom ispitu
 • odabir i upis studenata se vrši na osnovu rang liste. Rang lista se formira na osnovu uspjeha na četvorogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (50% ukupne vrijednosti bodova) i broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu

www.ffvs.unibl.org      051/321-180            info@ffvs.unibl.org

Категорије: Обавјештења