Средња школа ”Ђуро Радмановић” налази се уз саму десну обалу ријеке Уне, близу самог центра града.

Адреса
ЈУ СШЦ “Ђуро Радмановић”
79220 Нови Град
Доситеја Обрадовића 4

Tel. +387 52 751 230
e-mail: ss36@skolers.org