ЈУ Средњошколски центар ”Ђуро Радмановић” налази се уз десну обалу ријеке Уне. Школа припада реду средњих стручних школа чија је основна намјена васпитање и образовање ученика кроз теоријску и практичну наставу.

Почеци садашњег образовања, на подручју општине, датирају од 11. мјесеца 1945. године, када је отворена Државна нижа реална гимназија, претварањем Државне мјешовите грађанске школе која је радила од 1921. до 1941. године, а спорадично и током другог свјетског рата.

Школа са практичном обуком има свој коријен у Стручној продужној школи (основана 1947. године) која прераста у Школу ученика у привреди ”Ђуро Радмановић”, односно школу с практичном обуком до интеграције.

Године 1974. основан је Школски центар ”Ђуро Радмановић” од тадашњих средњих школа, Гимназије ”’Петар Kочић” и Школе са практичном обуком ”Ђуро Радмановић”, а оснивач је била Скупштина општине Босански Нови.

До 1985. године наша школа је постојала у оквиру Школског центра ”Ђуро Радмановић”.

Од 1990/1991. године средње образовање је организовано у гимназији и машинској школи (Центар), као радна организација са двије школе-као основне организације и радном заједницом по величини петом у седамнаест општина бањалучке регије са 1516 ученика распоређених у 49 одјељења, 6 струка и 11 образовних профила.

Мјешовита школа ”Ђуро Радмановић”, Нови Град, као самостална стручна школа уписана је у регистар верификованих школа 08.03.1993. године, а од 16.11.2005. године егзистира под називом Средња школа ”Ђуро Радмановић”, Нови Град. Тренутни назив школе је Јавна Установа Средњошколски центар ”Ђуро Радмановић”, Нови Град.

Настава у школској 2022/2023. години је почела 01.09.2022. године.

Тренутно школу похађа 493 ученика, подијељених по образовним профилима у 22 одјељења.

СПИСАК ОДЈЕЉЕЊА И РАЗРЕДНИХ СТАРЈЕШИНСТАВА

11Физиотерапеутски техничарСњежана Гојић
12Техничар информационих технологијаДраган Боројевић
13Електричар-електроинсталатер-Електричар телекомуникацијаГојко Вуковић
14Техничар друмског саобраћајаБорислав Стојнић
15Возач моторних возилаЖељка Пилиповић
16Туристички техничарСања Жујић
17Конобар-куварВесна Марин Грбић
21Фармацеутски техничарДубравка Живковић
22Техничар логистике и шпедицијеМилан Стојаковић
23Возач моторних возила- Руковалац грађевинским и претоварним машинама и крановимаВиолета Ћазић
24Машински техничар за компјутерско конструисањеЛариса Бркић Бапић
25Бравар-заваривач-алатничарАдис Црнкић
26Пословно-правни техничар-Економски техничарКорнелија Боројевић
27ТрговацИрена Ђорђевић
31Фармацеутски техничарМеркилма Вранић
32Техничар информационих технологијаСања Мрђа
33Електричар-електроинсталатерИлијан Кузмановић
34Пословно-правни техничарДалиборка Дамјанић
35Конобар-куварЕмили Рихани
41Фармацеутски техничарГордана Максимовић
42Техничар друмског саобраћајаГрујо Комадара
43Машински техничар за компјутерско конструисањеЗоран Милиновић
Категорије: нема