ЈУ Средњошколски центар ”Ђуро Радмановић” налази се уз десну обалу ријеке Уне. Школа припада реду средњих стручних школа чија је основна намјена васпитање и образовање ученика кроз теоријску и практичну наставу.

Почеци садашњег образовања, на подручју општине, датирају од 11. мјесеца 1945. године, када је отворена Државна нижа реална гимназија, претварањем Државне мјешовите грађанске школе која је радила од 1921. до 1941. године, а спорадично и током другог свјетског рата.

Школа са практичном обуком има свој коријен у Стручној продужној школи (основана 1947. године) која прераста у Школу ученика у привреди ”Ђуро Радмановић”, односно школу с практичном обуком до интеграције.

Године 1974. основан је Школски центар ”Ђуро Радмановић” од тадашњих средњих школа, Гимназије ”’Петар Kочић” и Школе са практичном обуком ”Ђуро Радмановић”, а оснивач је била Скупштина општине Босански Нови.

До 1985. године наша школа је постојала у оквиру Школског центра ”Ђуро Радмановић”.

Од 1990/1991. године средње образовање је организовано у гимназији и машинској школи (Центар), као радна организација са двије школе-као основне организације и радном заједницом по величини петом у седамнаест општина бањалучке регије са 1516 ученика распоређених у 49 одјељења, 6 струка и 11 образовних профила.

Мјешовита школа ”Ђуро Радмановић”, Нови Град, као самостална стручна школа уписана је у регистар верификованих школа 08.03.1993. године, а од 16.11.2005. године егзистира под називом Средња школа ”Ђуро Радмановић”, Нови Град. Тренутни назив школе је Јавна Установа Средњошколски центар ”Ђуро Радмановић”, Нови Град.

Настава у школској 2021/2022. години је почела 01.09.2021. године.

Тренутно школу похађа 445 ученика, подијељених по образовним профилима у 20 одјељења.

СПИСАК ОДЈЕЉЕЊА И РАЗРЕДНИХ СТАРЈЕШИНСТАВА

 

11Фармацеутски техничар   Дубравка Живковић
12Техничар логистике и шпедиције Милан Стојаковић
13Возач моторних возила – Руковалац грађевинских и претоварних машина Виолета Ћазић
14Машински техничар за компјутерско конструисање Лариса Бркић Бапић
15Бравар – Заваривач – Алатничар Адис Црнкић
16Пословно-правни техничар – Економски техничар  Корнелија Боројевић
17Трговац  Ирена Ђорђевић
21Фармацеутски техничар Меркилма Вранић
22Tехничар информационих технологија Сања Мрђа
23Електричар – електроинсталатер Илијан Кузмановић
24Пословно – правни техничар Далиборка Дамјанић
25Конобар – Кувар Емили Рихани
31Физиотерапеутски техничар Гордана Максимовић
32Техничар информационих технологија Грујо Комадара
33Електричар – Електроничар механичар Драган Боројевић
34Машински техничар за компјутерско конструисање Зоран Милиновић
35Аутомеханичар – Варилац Сања Жујић
36Конобар – Кувар Сњежана Гојић
41Фармацеутски техничар Гојко Вуковић
42Техничар друмског саобраћаја Зорица Умићевић
Категорије: нема