У пројекту општег образовања ТАБЛА учествује 50 школа (48 стручних и 2 гимназије). Пројекат подржава америчка Агенција за међународни развој, а његова вриједност је 20 000 КМ. Циљ пројекта је да усклади наставне планове и програме, те да уведе важне концепте и компетенције које се тичу науке, технологије, инжењерства, умјетности и математике (STEAM), као и критичка размишљања, креативност, комуникације и колаборације – 4К вјештине. Табла је пројекат на 5 година, којим се жели допринијети осавремењавању система образовања. Овим пројектом ће се унаприједити исходи учења код ученика, наставници знањем и вјештинама за иновативнији начин рада, те изградити капацитете како би у васпитно – образовни процес увели савремени концепт СТЕМ, економија заснована на знању, ученичке компетенције 4К, исходе учења и ППДМ – компетенције (педагогија, психологија, дидактика и методика).

Наша школа је домаћин СТЕМ обуке – Пројекат Табла, која ће се одржати од 10.08 – 13.08.2021. године од 9:00 часова. Обуку ће похађати 34 наставника наше школе.

Категорије: Дешавања