Projekti/prezentacije koji su danas predstavljeni: Izrada krunjača kukuruza, Austrougarska okupacija i Petar Kočić, Jedna biljka za zaštitu životne sredine, Mladi i demokratija i Kreiranje turističkog aranžmana.

Категорије: Дешавања