Učenici prvih i drugih razreda su sa svojim odjeljenskim starješinama u petak, 02.06. bili na izletu na lokaciji Krupa na Vrbasu-Ljubačke doline-Banja Luka.

Kategorije: Dešavanja