Pomoć dječaku Dejanu Zoriću

U periodu od 25.11. – 29.11.2019.godine Savjet učenika naše škole organizovao je humanitarnu akciju za pomoć dječaku Dejanu Zoriću. Akciji su se pridružili svi učenici i profesori škole. Prikupljena sredstva uplaćena su na žiro račun porodice dječaka koja će se iskoristiti za izgradnju kuće.