У склопу STEAM пројекта ученици 2. разреда електро струке и 1. разреда фармацеутских техничара остварили су заједничку сарадњу кроз израду инкубатора и добијања финалног производа, пилета. На часовима практичне наставе ученици електро струке кроз овај пројекат уче практично препознавање и спајање отпорника, као и процес претварања електричне енергије у топлотну. Израда инкубатора је била основа за наставак пројекта, гдје ученици смјера фармацеутски техничар, процесом лампирања прате ембрионални развој пилета, уочавају појаву различитих ембрионалних формација кроз практичан примјер. Сврха пројекта је и укључивање родитеља, као пратилаца финализације пројекта и преданост и одговорност у раду ученика. Комплетан пројекат је под надзором предметних професора.

Категорије: Дешавања