Средњошколски центар “Ђуро Радмановић” је био домаћин обуке наставника у оквиру STEAM пројекта, чији је циљ да побољша и унаприједи наставни процес у средњим стручним школама у Републици Српској. Обука је трајала 4 дана, од 10.08-13.08., а похађало ју је 65 наставника из двије школе, Средњошколског центра “Никола Тесла” из Козарске Дубице и Средњошколског центра “Ђуро Радмановић”, те три тренера и један представник Републичког педагошког завода. Обука је протекла по утврђеном плану и програму током којег су полазници имали предавања на одређену тему везану за наставни процес, а организоване су и радионице.

Циљ овог пројекта је да се наставни процес у РС унаприједи, то јест да се наставници упознају са савременом улогом наставника која више није окарактерисана његовом предавачком улогом, већ се нагласак ставља на активности наставника као организатора, креатора или мотиватора. Фокус се ставља на ученика, који више не смије бити пасивни слушалац, већ сам, путем истраживачког рада, долази до неких нових знања и вјештина како би некада, у будућем школовању и раду, та знања могла постати функционална.

Овај пројекат је реализован у 50 средњих стручних школа у Републици Српској.

Категорије: Дешавања