JU Srednjoškolski centar ”Đuro Radmanović” nalazi se uz desnu obalu rijeke Une. Škola pripada redu srednjih stručnih škola čija je osnovna namjena vaspitanje i obrazovanje učenika kroz teorijsku i praktičnu nastavu.

Počeci sadašnjeg obrazovanja, na području opštine, datiraju od 11. mjeseca 1945. godine, kada je otvorena Državna niža realna gimnazija, pretvaranjem Državne mješovite građanske škole koja je radila od 1921. do 1941. godine, a sporadično i tokom drugog svjetskog rata.

Pročitaj više