Број: 419/22
Датум: 23.02.2022.

На основу члана 13. Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС“ бр. 111/21), ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град, објављује:

                                                          КОНКУРС

За упис полазника у Програм за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију:

СТРУКАЗАНИМАЊЕСТЕПЕНБРОЈ ПОЛАЗНИКА
1. САОБРАЋАЈ1. ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАIV24
2.ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛАIII24
2.ЗДРАВСТВО1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
(преквалификација унутар струке)
IV24
3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА1. ЕЛЕКТРИЧАР – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРIII24
4. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА1. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРIV24

У програм средњошколског образовања одраслих могу се уписати лица:

  • са навршених 18 година живота,
  • психофизичким способностима за савладавање програма и
  • завршеном основном школом, односно завршеном средњом школом за програм преквалификације или доквалификације.

Уз пријаву за упис, кандидати су дужни приложити оригинал или овјерену фотокопију докумената:

  • свједочанства основне школе
  • разредна свједочанства и свједочанства средње школе за програм преквалификације или доквалификације
  • извод из матичне књиге рођених
  • копија личне карте.

Конкурс за упис полазника остаје отворен до попуне слободних мјеста. Заинтересовани кандидати пријаве могу послати путем поште или лично доставити на адресу Средњошколског центра „Ђуро Радмановић“ Нови Град , улица Доситеја Обрадовића 4, са назнаком „пријава на конкурс за Програм средњег стручног образовања одраслих“.

Све додатне информације могу се добити сваког радног дана, од 7:30 до 13:30 часова у просторијама Средњошколског центра „Ђуро Радмановић“, Нови Град или на број 065/249-661.

                                                                                                           ДИРЕКТОР

                                                                                                     мр  Драгана Граонић