У склопу наставе из предмета практична настава за занимање „бравар-варилац“ ученици одјељења I5 и III5 су израдили практични рад, а који прати Наставни план и програм, под називом „Уређење школског атрија“. Ученици су у склопу ове активности осмислили и конструкционо израдили украс од пнеуматика „бунар“, те двије клупе за сједење. Циљ ових активности је остваривање практичног дијела наставе гдје ученици, поред начина примјена алата и машина, усвајају знања и вјештине фаза обраде метала од развијања саме идеје па све до израде производа за тржиште. У току рада, највише су се истицали ученици: Ерцег Дејан, Шевић Александар, Фазлић Амар. Овакав начин усвајања и примјене стеченог знања је врло ефикасан и занимљив за ученике јер имају прилику да своје идеје остваре и на практичном нивоу, те развијају способност самосталног приступа и рјешавања проблема, као и уважавање идеја других ученика приступом рада у групи. План је да се овакве и сличне активности и даље наставе, а у складу са Наставним планом и програмом, те могућностима школе и ученика.

Категорије: Дешавања